Sök

Stockholms Stad Exploaterings- och Trafikkontoret

- Årstafältet
- Hammarby Sjöstad
- V:a Kungsholmen
- Norra Djurgårdsstaden
- Årstadal
- Vällingby Centrum
- Skärholmstorget
- El-och belysningsarbeten
- Hagastaden
- Annedal
- Nya Slussen
- Sergels torg
- Offentlig belysning i Stockholm stad

Idrottsförvaltningen i Stockholm
- Östermalms IP
- Sjömannaplan konstgräs, Sätra IP

AB SL- Utbyggnad av Nyboda-, Rissne- samt Högdalendepån
- Biogasanläggning Söderhallen
- Provisoriska bussdepåer för trängselskatter, Åkersberga, Jordbro och Mölnvik
- Om- och tillbyggnader av ett antal tunnelbanestationer
- VVS-projektering
- Tvätthallar för bussar, Råsta och Lidingö

Banverket- Svealandsbanan
- Godstågsstråket
- Västkustbanan

Vägverket- Utbyggnad av Nynäsvägen

- Belysning Nynäsvägen (Väg 73)
- Trafiksäkerhetsåtgärder Värmdövägen
- Södra Länken

Akademiska Hus- Retsiuslaboratoriet
- Om- och tillbyggnad av KTH:s biblioteket
- Nytt 33 kV-ställverk

Fortum Värme

Familjebostäder:
- Kv Tempelriddaren i Bredäng, ca 100 lägenheter nyproduktion

Stockholmshem:
- Kv Bjällerkransen (tidigt skede)
- Kv Käppen, ca 150 lägenheter med successiv evakuering
- Kv Tjället 8, ombyggnad av ca 150 dubbletter till 300 lägenheter

Svenska Bostäder
-
Kv Medevi Brunn, Sabbatsberg, ca 130 lägenheter nyproduktion

Sollentunahem:
-
Kv Ekipaget 1ca , Sollentuna, ca 60 lägenheter nyproduktion, tidigt skede, FFU

Nordic Retail Fund
-
Gene 2:136, Återuppbyggnad efter brand

Boultbee
-
Ombyggnad av Gallerian: St Per i Uppsala, Punkt i Västerås, Domino i Norrköping, Center Syd i Kävlinge kommun, Gränden i Linköping

- Återuppbyggnad av K-Rauta, Jysk samt brandskadad ICA efter brand

Idrottsförvaltningen:
-
Om- & Tillbyggnad Tensta Sim- & Idrottshall

Hyresgästanpassningar åt Domstolsverket:
-
Philips-huset, ca 20 000 kvm (Migrationsdomstolen).
- Riddarholmen, ca 4000 kvm (Kammarrätten).
- Riddarholmen, ca 1000 kvm (Regeringsrätten).

Hyresgästanpassningar åt Statens Fastighetsverk:
- Riddarholmen ca 6000 kvm

 Lokalförsörjning:
- Lokalsökning och kontraktförhandlingar: Domstolsverket, Länsrätten, Tingsrätten, Styrelsen för psykologiskt försvar samt Arbetsliv och Socialvetenskap.