Sök

LEDNINGSPROCESSER

KVALITETS- och MILJÖPOLICY

 

KVALITETSPOLICY

 

Kunder skall alltid få bästa möjliga avkastning av sin investering i våra tjänster.

För oss innebär detta:

  • Att kundens önskemål och nytta är centrala för vårt agerande.
  • Att vi noga analyserar kundens behov och förväntningar och bekräftar dessa med kunden.
  • Att vi använder rätt metoder och tillför uppdragen erforderliga resurser.
  • Att vi samarbetar väl med kundens personal, samarbetspartners och externa leverantörer.
  • Att vi följer upprättade kvalitetssystem och ser förbättring av kvaliteten som ett medel för att nå god och uthållig lönsamhet.
  • Att varje uppdrag skall genomföras så att det blir en god referens för företaget och den enskilde konsulten.

MILJÖPOLICY

Generera så liten miljöpåverkan som möjligt både internt och i våra uppdrag.

För oss innebär detta:

  • Att vi som ett minimikrav följer gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten.
  • Att vi, med hänsyn till krav och önskemål från våra beställare prioriterar material och metoder som är energisnåla, återvinningsbara och miljövänliga i alla våra uppdrag.
  • Att vi påverkar de processer vi är involverade i, så att de i största möjliga utsträckning anpassas till kretsloppsprincipen.
  • Att vi genom ett ständigt förbättringsarbete och kontinuerlig utbildning förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan i alla våra aktiviteter och tjänster som berör verksamheten.

Vi följer ISO 9001 ocg ISO 14001 i tillämpliga delar.